Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 30.06.2020 MUDr. Kyselová neordinuje. V prípade ťažkostí je potrebné navštíviť zubnú pohotovosť v čase od 16:00 - 19:00 hod.