Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

S platnosťou od 1.7.2020 dochádza k zmene cestovného poriadku na linke:

Linka 403 415 Nitra – Vráble

  • Spoj 28 s odchodom z AS Vráble o 20.30 h posunutý na odchod 20.20 h

Linka 403 414 Nitra – Dolné Obdokovce – Čeľadice

  • Spoj 40 s odchodom zo zast. Čeľadice, rybník o 5.45 h posunutý na odchod 5.40 h

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava

  • Spoj 12 s odchodom z AS Trnava o 11.45 h posunutý na odchod 11.40 h
  • Spoj 20 s odchodom z AS Trnava o 15.15 h posunutý na odchod 15.20 h