Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v našej obci sa plasty zbierajú do vriec. Zberová spoločnosť nebude zbierať plasty umiestnené mimo vreca.  V prípade, že je výrobok väčší, treba ho polámať na také časti aby sa do vreca vošiel (napríklad záhradný nábytok). 

Papier sa tiež zbiera do vriec, v prípade, že máte papiera viac, môžete ho priniesť na zberný dvor. V tomto prípade je nutné, aby bol usporiadaný. Najlepšie v krabici, prípadne zviazaný (ako pri školskom zbere). 

Ďakujeme za pochopenie