Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v stredu 20. mája od 7:30 do 7:50 bude predávať pri obecnom úrade mäso a mäsové výrobky.