Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V piatok 8.5.2020 od 10.00 hod. sa uskutoční brigáda upratovania kostola v Malom Lapáši. Každá pomoc je vítaná!