Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pripomínam, že zajtra 4. mája 2020 sa bude vykonávať zber plastov, kovov (plechovky, konzervy) a tetrapakov. Všetky sa zberajú do vriec žltej farby.

Pri správnom triedení vám môžu pomôcť recyklačné symboly na obaloch.

recyklacnesymboly2

Recyklačné symboly