Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Tento rok nám bezpečnostné opatrenia nedovolili spraviť stavanie mája ako spoločenskú akciu a preto sme máj postavili bez účasti verejnosti. Veríme však, že radosť bude robiť rovnakú.