Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia pre deti a dorast v Golianove oznamuje, že dňa 4.5.2020 (pondelok) sa v ambulancii kvôli dovolenke nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Matušková vo Veľkom Cetíne v čase od 8:00 do 11:30 hod. Pacienti sa musia telefonicky vopred ohlásiť na tel. č. 037/ 6597215.