Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes v noci prechádzame na letný čas, o 02:00 sa čas posúva na 03:00. Letný čas, ktorý bude trvať do 30. októbra 2021.