Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Verejné bohoslužby v našich kostoloch sú z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska do 31. marca 2020 zrušené, avšak kostol pre súkromnú modlitbu jednotlivcov je otvorený vo Veľkom Lapáši a v Golianove denne od 10,00 do 16,00 hod.