Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

oznamuje, že na základe rozhodnutia Krízového štábu SR sa schôdza MS SČK, ktorá sa mala konať dňa 15.03.2020 prekladá na neskorší termín, s ktorým budú členovia MS SČK včas oboznámení.