Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Riaditeľ školy Veľký Lapáš oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka základnej školy prerušená od 16. marca do 27. marca.
Vážení rodičia, vzhľadom na vzniknutú situáciu podáva riaditeľ školy nasledovné informácie informácie:
- vzniknuté prerušenie prevádzky školy nie sú prázdniny
- žiaci dostanú domácu úlohu od jednotlivých učiteľov
- poprosíme Vás, aby ste zabezpečili priebežné vzdelávanie Vašich detí podľa pokynov učiteľov
- sledujte formu komunikácie so školou a učiteľmi (mail, edupage, stránka školy, ...).