Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pošta vo Veľkom Lapáši oznamuje, že zajtra 14.02.2020 bude otvorená len do 10.00 hod.