Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Požehnané a milostiplné vianočné sviatky, v novom roku 2017
veľa zdravia, šťastia a pohody
Vám želá

OBEC MALÝ LAPÁŠ

 

 

 

Obec Veľký Lapáš v spolupráci s obcou Malý Lapáš Vás pozývajú do areálu Kultúrneho domu vo Veľkom Lapáši na stretnutie s Mikulášom, v pondelok o 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás!