Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

 

Obec Veľký Lapáš v spolupráci s obcou Malý Lapáš Vás pozývajú do areálu Kultúrneho domu vo Veľkom Lapáši na stretnutie s Mikulášom, v pondelok o 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás!