Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Požehnané a milostiplné vianočné sviatky, v novom roku 2017
veľa zdravia, šťastia a pohody
Vám želá

OBEC MALÝ LAPÁŠ