Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Malom Lapáši Vás pozýva na tradičnú fašiangovú zábavu HETČÍK, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. februára 2020 o 20.00 hod. v kultúrnom dome v Malom Lapáši. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vás!