Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Upozornenie:
Zber TKO sa koná každý druhý piatok v mesiaci. Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
 
Papier je možné odovzdať aj na Zbernom dvore, v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. Papier musí byť buď v krabici alebo zviazaný. Ako pri školskom zbere.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne:
  • 2 ks pred Obecným úradom,
  • 4 ks na konečnej autobusovej zástavke
  • 1 ks pri multifunkčnom ihrisku
  • 1 ks na ul. Sv. Martina na Materskou školou
  • 2 ks na Nitrianskej ulici
Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)
Január 3, 17, 31 9 - 9
Február 14, 28 6 - -
Marec 13, 27 5 3 4
Apríl 10, 24 2 22 -
Máj 8, 22 4 - 21
Jún 5, 19 2 2 -
Júl 3, 17, 31  2 23 8
August 14, 28  5 -  -
September 11, 25  7  23  7
Október 9, 23  1 - -
November 6, 20  3  -  18
December 4, 18, 31  3  4  -