Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš Vás srdečne pozýva na slávnostné privátanie Mikuláša a rozsvietenie stromčeka dňa 5. decembra 2019 pri Obecnom úrade s programom od 17:30.

Milé deti, pripravte si pre Mikuláša krátku básničku a za odmenu Vám daruje sladký mikulášsky balíček a čajík. Dospelí sa môžu zahriať vianočným punčom.