Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

aj dnes môžete odovzdať použitý kuchynský olej, potravinársky olej, rastlinný olej a fritovací olej a prispieť tak k ochrane životného prostredia v obci.

Olej nesmie obsahovať žiadne saponáty, ani iné chemické prípravky, väčšie mechanické nečistoty, iné odpadové materiály, zvyšky jedál a vodu.Pripomíname, že použitý olej nepatrí do kanalizácie.

Olej môžete odovzdávať do barelu na zbernom dvore počas prevádzkových hodín v sobotu od 13:00 do 16:00.