Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zúčastnení:
PaedDr. Peter Švec, Ph.D. – starosta obce

Poslanci:
Ing. Marek Blaško - zástupca starostu, predseda komisie
Ing. Marek Kostoláni. Ing. Vladimír Kozakovič , Michal Zigo – členovia komisie

 • Vykonané kamerové monitorovanie obce pre zisťovanie priesakov kanalizácie v mesiaci april 2019
 • Presný monitoring sa bude robiť v októbri
 • Vytvorenie tímu pre kontrolu napojenia strešných zvodov do kanalizácie z RD, záujem členov komisie, kontroly sa začali vykonávať od 06.10.2019, podľa počasia je vhodné ich vykonávať v daždivom počasí. Z toho dôvodu sa budeme mobilizovať podľa počasia v mesiacoch oktober-november.
 • Aktuálne preťaženie kanalizácie o 220%
 • Testovanie nového čerpadla v prečerpávacej stanici pri OU
 • Opakované upchávanie kanalizácie vytvára zvýšené náklady obce
 • V minulosti bol robený nedostatočný servis ČOV
 • Pripravené podklady pre podanie žiadosti na dotáciu 200 000 eur pre rozšírenie ČOV – koniec október 2019 je termín na envirofond.
 • Podané podnety na životné prostredie pre kontroly tzv. „vypúšťačov žúmp“ – 5 podnetov, kontroly zo životného prostredia sú ohlásené koncom októbra
 • Aktuálny stav možnej realizácie kanalizácie na Agátovej ulici pre spustenie následného vybudovania asfaltovej cesty hradenej občanmi z predmetnej ulici,
 • Potrebné prehodnotenie projektu kanalizácie na Agátovej ulici
 • 6.10.2019 osobné posúdenie výšky cesty p. starostom a p. Blaškom spolu s obyvateľmi Agátovej ulici pre násyp nového kameňa kôli hydrantom
 • Odstraňovanie stromov popri potoku
 • Zlepšenie finančnej situácie obce oproti minulým rokom
 • Kontrola a fungovanie zberného dvoru
 • Potrebná zmena otváracích hodín zberného dvoru na web stránke podľa reality.

Najbližšie zasadnutie „komisie“ sa uskutoční v závislosti podľa stavu kontroly napojenia strešných zvodov do kanalizácie z RD pre oboznámenie výsledkov, príp. koncom roka 2019.