Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Predseda Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce Ing. Marek Blaško Vás pozýva na verejné zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční štvrtok 3. októbra 2019 o 18:30 v Kultúrnom dome Malý Lapáš.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kanalizácia a ČOV
  3. Diskusia