Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vás pozýva na hasičskú súťaž "O pohár starostu obce Malý Lapáš", ktorá sa uskutoční 24. augusta o 14.00 hod. na ihrisku v Malom Lapáši. Popri sledovaní požiarnych útokov si môžete pochutnať na cigánskej, guláši, palacinkách, cukrovej vate, pivku či kofole. Tešíme sa na Vás!