Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja obce Vás pozýva na 1. verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční 3. mája o 18.30 hod. v kultúrnom dome v Malom Lapáši.

Hlavné témy zasadnutia:

  • Oboznámenie s plánovanou investičnou činnosťou v obci
  • Riešenie otázok ohľadom spracovania zmien k územnému plánu obce
  • Oboznámenie ohľadom polohy a rozlohy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce
  • Riešenie otázok ohľadom odkúpenia, príp.prenájmu pozemkov potrebných pre využitie obcou


Ing. Marek Blaško

predseda komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce