Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania,

Na samospráve obce sa podieľajú aj jej obyvatelia a preto v záujme transparentnosti a kvality práce v komisiách zriadených Obecných zastupiteľstvom vyzývame obyvateľov obce Malý Lapáš, ktorí majú skúsenosti v oblastiach jednotlivých komisií, aby svoj záujem o prácu v nich zaslali alebo doručili písomne na adresu Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš alebo emailom na adresu obecnyurad@malylapas.sk so stručným popisom dôvodov a skúseností v záujmovej oblasti komisie spolu s čestným prehlásením o bezúhonnosti najneskôr do 20. januára 2019.

O zložení komisií rozhodnú poslanci Obecného zastupiteľstva hlasovaním.

Zoznam komisií Obecného zastupiteľstva a oblastí ich činností je dostupný na https://www.malylapas.sk/samosprava/komisie-obecneho-zastupitelstva

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.