Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
  Tuhý komunálny odpad Plasty (žlté vrecia) Papier (modré vrecia) Kovy
Január 4, 18 9 -  -
Február 1, 15 7 -  7
Marec 1, 15, 29 7 11  -
Apríl 12, 26      
Máj 10, 24      
Jún 7, 21      
Júl 5, 19      
August 2, 16, 30      
September 13, 27      
Október 11, 25      
November 8, 22      
December 6, 20      

 

Upozornenie:
Zber TKO sa koná každý druhý piatok v mesiaci. Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, plast a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu. Papier je možné odovzdať aj do Materskej školy, kde prebieha celoročný zber.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne: 2ks pri obecnom úrade, 2ks pri konečnej autobusovej zástavke a 1ks pri multifunkčnom ihrisku.