Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
  Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Január 4, 18 9 -
Február 1, 15 7 -
Marec 1, 15, 29 7 11
Apríl 12, 26 4 -
Máj 10, 24 3  -
Jún 7, 21 6  13
Júl 5, 19    
August 2, 16, 30    
September 13, 27    
Október 11, 25    
November 8, 22    
December 6, 20    

 

Upozornenie:
Zber TKO sa koná každý druhý piatok v mesiaci. Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
Od 11. marca 2019 už nie je možné odovzdať papier v Materskej škole Malý Lapáš.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne:
  • 2 ks pred Obecným úradom,
  • 3 ks na konečnej autobusovej zástavke
  • 1 ks pri multifunkčnom ihrisku
  • 1 ks na ul. Sv. Martina na Materskou školou

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.