Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
  Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)
Január 4, 18 9 - -
Február 1, 15 7 - -
Marec 1, 15, 29 7 11 -
Apríl 12, 26 4 - -
Máj 10, 24 3 - -
Jún 7, 21 6 13 15
Júl 5, 19 2 - -
August 2, 16, 30 2 - -
September 13, 27 5 12 13
Október 11, 25 3 - -
November 8, 22 4 - -
December 6, 20 2 5 19

 

Upozornenie:
Zber TKO sa koná každý druhý piatok v mesiaci. Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
Od 11. marca 2019 už nie je možné odovzdať papier v Materskej škole Malý Lapáš.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne:
  • 2 ks pred Obecným úradom,
  • 3 ks na konečnej autobusovej zástavke
  • 1 ks pri multifunkčnom ihrisku
  • 1 ks na ul. Sv. Martina na Materskou školou
  • 1 ks na Nitrianskej ulici