Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania, 

dňom 1. 1. 2019 nadobúdajú účinnosť VZN 1/2019 a VZN 2/2019. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien:

  • Osoba na trvalom alebo prechodnom pobyte v obci vo veku nad 70 rokov má znížený poplatok za TKO a kanalizáciu na 11,00 €/osoba/rok.
  • Poplatok za kanalizáciu sa zvyšuje na 22,00 €/osoba/rok.
  • Poplatok za TKO sa pre osoby na trvalom pobyte zvyšuje na 20,00 €/osoba/rok.
  • Poplatok za TKO sa pre osoby bez trvalého pobytu zvyšuje na 30,00 €/osoba/rok.
  • Zavádza sa maximálny počet nádob pre jednu domácnosť.
  • Zavádza sa označenie nádob na základe uhradeného poplatku. Nádoby bez označenia nebudú vyvážané.
  • Poplatok za TKO sa pre podnikateľov určuje podľa objemu nádoby.

Celé znenie jednotlivých VZN si môžete prečítať v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.