Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania, 

dňom 1. 1. 2019 nadobúdajú účinnosť VZN 1/2019 a VZN 2/2019. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien:

  • Osoba na trvalom alebo prechodnom pobyte v obci vo veku nad 70 rokov má znížený poplatok za TKO a kanalizáciu na 11,00 €/osoba/rok.
  • Poplatok za kanalizáciu sa zvyšuje na 22,00 €/osoba/rok.
  • Poplatok za TKO sa pre osoby na trvalom pobyte zvyšuje na 20,00 €/osoba/rok.
  • Poplatok za TKO sa pre osoby bez trvalého pobytu zvyšuje na 30,00 €/osoba/rok.
  • Zavádza sa maximálny počet nádob pre jednu domácnosť.
  • Zavádza sa označenie nádob na základe uhradeného poplatku. Nádoby bez označenia nebudú vyvážané.
  • Poplatok za TKO sa pre podnikateľov určuje podľa objemu nádoby.

Celé znenie jednotlivých VZN si môžete prečítať v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.