Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš je od 20. augusta pripojená na Vodárenský zdroj Gabčíkovo. Voda z tohto zdroja je podľa obsahu rozpustených minerálnych látok stredne mineralizovaná, kalcium-magnézium-bikarbonátového typu. Voda je stredne tvrdá s hodnotou 13 °dH. Veríme, že táto zmena sa pozitívne prejaví aj na životnosti domácich spotrebičov.