Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania,

od dnes môžete využívať nový zberný dvor, ktorý sa nachádza na Zemianskej ulici (od križovatky pri Obecnom úrade smerom k ihrisku až úplny koniec ulice). Zberný dvor je zatiaľ určený pre zber odpilkov konárov, haluzín, kríkov a drobného stavebného odpadu zo záhrad. Zberný dvor bude otvorený každú stredu od 17.00 hod. do 20.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Zároveň upozorňujeme občanov na zákaz vyvážania odpadu pri čističku odpadových vôd.

zberny dvor
IMG 20180324 164209
IMG 20180324 144934