Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Obecné zastupiteľstvo a Hostinec u Zemanov Vás pozýva na 5. letnú záhradu a stretnutie priateľov gulášu, v sobotu 8. júla od 10.00 hod. na ihrisku v Malom Lapáši.
Tešíme sa na Vás!