Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila brigáda výsadby nových čerešní na čerešňovej ulici - smerom do vinohradov, ktorej sa zúčastnili poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia DHZ Malý Lapáš. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc!

Fotky nájdete vo fotogalérií - https://www.malylapas.sk/o-obci/fotogaleria/brigada-vysadba-ceresni#!