Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V sobotu 28. januára sa DHZ Malý Lapáš s pomocou poslancov Obecného zastupiteľstva pustilo do upratovania kultúrneho domu. Všetok materiál sme premiestnili do novovytvoreného skladu hasičského náradia nachádzajúceho sa v priestoroch bývalého obchodu. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a ochotu.

Fotky nájdete vo fotogalérií