Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. 12. 2016 zaviazalo starostu obce vymenovať komisiu pre tvorenie názvov ulíc v obci. Členmi komisie sú PaedDr. Peter Švec, Ph.D, Ing. Daniel Benko, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Ing. Marek Kostoláni, Milan Plánka a Ľudovít Šodel. Komisia na svojom zasadnutí 19. 1. 2017 za účasti starostu obce určila nasledovné názvy ulíc:

Blok – Stará dedina
Hlavná, Sv. Martina, Na priehon, Na pažiti, Jágerská, Školská, Cintorínska, Bodocká, Nad ihriskom, Jánokiho, Pod vinohradmi, Za humnami, Čerešňová, Pohranická, Na krížnici, Nový dvor

Blok – Nad čističkou
Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova, Kollárova, Palárikova, Vajanského

Blok – Jáger
Dubová, Smreková, Lipová, Agátová, Jaseňová, Platanová, Gaštanová, Vŕbová

Blok – Taraň
Zoborská, Tribečská, Štiavnická, Kremnická, Inovecká

Mapa s vyobrazením ulíc (pdf, 1,48 MB)

Neanonymné písomné pripomienky k názvom ulíc je možné doručiť na Obecný úrad alebo zaslať e-mailom na adresu obecnyurad@malylapas.sk v termíne do 31. 1. 2017.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.