Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Obecné zastupiteľstvo a DHZ Malý Lapáš ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili Karnevalu na ľade 2017 a taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do jeho organizovania.
Veríme, že sa Vám páčilo a fotky už môžete nájsť vo fotogalérií.
Za fotky ďakujeme p. Lenke Oršulovej a p. Petrovi Trnkovi.