Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

ešte stále si môžete osobne prevziať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch každý deň okrem štvrtka v čase od 9:00 do 12:00 a v stredu aj od 13:00 do 17:00.

Seniori nad 65 rokov na úrad chodiť nemusia, rozhodnutia im budú doručené osobne pracovníkmi úradu. Právnickým osobám a obyvateľom s aktívnou elektronickou schránkou na slovensko.sk boli rozhodnutia doručené elektronicky.

Neprevzaté rozhodnutia budeme posielať poštou do vlastných rúk. 

Úhradu daní a poplatkov prosím uhraďte elektronicky, na rozhodnutiach je na tento účel vložený QR kód a čiarový kód.

Ďakujeme, že na úrad prídete s rúškom a budete dodržiavať medzi sebou primeraný odstup.