Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v týchto ťažkých časoch sa v našej obci našli ľudia, ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť s výrobou rúšok. Ich ochotu a pomoc si veľmi vážime a vyslovujeme im obrovské poďakovanie.

Ďakujeme za látku a šnúrky na výrobu rúšok. Ďakujeme Lenke Gregušovej, Zlatici Šalkovskej, Márii Dianovej, Zuzane Ilinjovej, Lenka Šabíkovej, Ingrid Palatickej, Veronike H., Michalovi Gavalierovi, Klaudii Korpáš Golhovej, Soni Kolářovej, Lenke Jahnátkovej, Ivane Benedikovič Gontkovej za to, že sa rozhodli venovať svoj čas, energiu a talent a vyrobili tak rúška pre každého kto ich potreboval. Ďakujeme aj ľudom, ktorí pomohli svojej rodine, susedom alebo kamarátom či už s rúškami, nákupmi alebo inou pomocou.

Ďakujeme aj tým, čo ponúkli svoju pomoc so zabezpečením nákupu potravín alebo liekov keby obec potrebovala.

Prácu všetkých si veľmi vážime. Ukázali ste, že spolupatričnosť a dobrá vôľa medzi ľuďmi ešte existuje.