Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a Krízového štábu Obce Malý Lapáš je počas vyhlásenej mimoriadnej situácie uzatvorený Hostinec u Zemanov od 13. 3. 2020 až do odvolania.