Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

vydavateľstvo CBS spol, s.r.o. v spolupráci s obcami regiónu Dolnej Nitry pripravilo knihu Čarovný Dolná Nitra. Obec Malý Lapáš má v knihe tiež vyhradené svoje miesto. Knihu si môžete prelistovať online na https://www.cbs.sk/kniha/carovna-dolna-nitra/#156 ale môžete si ju aj zakúpiť na Obecnom úrade Malý Lapáš za cenu 16,50 EUR.