Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Predseda Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce Ing. Marek Blaško Vás pozýva na verejné zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční štvrtok 5. marca 2020 o 18:30 v Kultúrnom dome Malý Lapáš.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Stanovisko k VZN č.09/2020
  3. Informácia k výsledkom výberového konania zhotoviteľa územného plánu
  4. Diskusia