Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Akciová spoločnosť, Slovak Telekom plánuje budovať podzemnú optickú sieť v našej obci. V sobotu 15.2. a nedeľu 16.2.2020 budú chodiť zamestnanci zisťovať záujem o vybudovanie prípojok optickej siete na rodinné domy.

Tlačivo - Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej sietek umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete (docx, 808 kB)

 

Majitelia rodinných domov , ktorí podpíšu brigádnikom súhlas, bude im vybudovaná optická prípojka zadarmo, až na miesto ktoré si určia. Tlačivo je možné priniesť na obecný úrad alebo poslať scan/fotku z mobilného telefónu na e-mail uvedený na druhej strane tlačiva. (prípadne po dohode na uvedenom tel.č.)

Pokiaľ bude záujem nadpolovičnej väčšiny rodinných domov o prípojky, stavba sa bude realizovať.

Cez vybudovanú optickú sieť budú môcť prevádzkovať svoje služby aj iní operátori.

Slovak Telekom, a. s.  ako investor líniovej stavby realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete. Z hlavnej trasy vedenej vo verejnom pozemku zrealizujeme prípojku k vašej nehnuteľnosti. Prípojka bude ukončená skrinkou (š/v/h – 12/20/6,5 cm – viď FOTO nižšie) na voľne prístupnom mieste najčastejšie priamo na fasádach domov a budov, na pevnej časti oplotenia alebo pred oplotením na stĺpikoch. Od skrinky sa privedie mikrotrubička priemeru 7mm prevŕtaním obvodovej steny domu/budovy  do interiéru. Po vybudovaní prípojky bude možné, v prípade Vášho budúceho záujmu, jednoduché a rýchle zriadenie služieb bez poplatkov.

Výhody horeuvedeného:

  • prostredníctvom Vášho nezáväzného súhlasu bude Váš rodinný dom (ďalej RD) pripravený (v prípade Vášho záujmu) na rýchle zriadenie služieb zdarma
  • zvyšujete si hodnotu vašej nehnuteľnosti vďaka optickému pripojeniu

Konkrétne ukončenie káblov na Vašej nehnuteľnosti kvalifikovane navrhne, v spolupráci s vami, autorizovaný projektant. Ak máte špeciálne požiadavky, je možné ich uviesť nižšie. Najefektívnejšie  je umiestniť skrinku (na fotke nižšie) priamo na Váš RD, pretože potom môže dôjsť k bezproblémovému prepojeniu optickej siete s Vašim RD, pričom:

  • všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
  • súhlas so samotnou výstavbou Vás ako vlastníka nehnuteľnosti nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek. Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.