Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Lekárska starostlivosť je zabezpečená v zdravotnom stredisku v Golianove tromi ordinujúcimi lekármi.
Okrem toho je k dispozícii i lekáreň.
 
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Lekár: MUDr. Adrián Frey
Sestra: Hana Bryndzová
Telefón: 037/6581183
Ordinačné hodiny:
Pondelok    7:30 – 12:00   12:30 – 13:00
Utorok        7:30 – 12:00   12:30 – 13:00
Streda        7:30 – 12:00   12:30 – 13:00
Štvrtok       7:30 – 12:00   12:30 – 13:00
Piatok        7:30 – 12:00   12:30 – 13:00
 
Ambulancia pre deti a dorast
Lekár: MUDr. Sylvia Neumanová
Sestra: Veronika Čižmárová
Telefón: 037/6581452
Ordinačné hodiny:
Pondelok    8:00 – 10:00
Utorok        12:00 – 13:30
Streda        8:00 – 10:00
Štvrtok       12:00 – 13:30
Piatok        8:00 – 10:00
 
Ambulancia zubného lekára
Lekár: MUDr. Andrea Kyselová
Sestra: Bc. Bibiana Koláriková
Telefón: 037/6581128
Ordinačné hodiny:
Pondelok   7:30 – 12:00   12:30 – 14:00
Utorok       7:30 – 12:00   12:30 – 14:00 školy
Streda       7:30 – 12:00   12:30 – 14:00
Štvrtok      7:30 – 12:00   12:30 – 14:00 školy
Piatok       7:30 – 12:00   12:30 – 14:00
 
Lekáreň Melisa
Telefón: 037/6581 115
Otváracie hodiny:
Pondelok   8:00 – 15:00
Utorok       8:00 – 15:00
Streda       8:00 – 15:00
Štvrtok      8:00 – 15:00
Piatok       8:00 – 15:00