Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Zberný dvor je otvorený každú stredu v čase od 17.00 do 20.00 hod. a sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že na zberný dvor sa môže vyvážať iba: biologicky rozložiteľný odpad - odpilky konárov, haluziny, kríky a drobný stavebný odpad.

Zberný dvor nie je určený na pokosenú trávu, zelinu a odpadky zo záhrad. Stavebný odpad je spoplatnený podľa cenníka.