Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Prijímanie detí:
 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
 • Pri zápise je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa, alebo jeho kópiu.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Potrebné doklady:  
 • rodný list dieťaťa (kópia)
 • prihláška
 • potvrdenie od lekára
V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:
deti, ktoré:
 • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 • v šk. r. 2018/2019 dovŕšia 6 rokov (predškoláci)
 • v roku 2018 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov (rodičia musia predložiť potvrdenie o zamestnaní) a majú trvalé bydlisko v Malom Lapáši
 • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zamestnaný rodič a má trvalé bydlisko v Malom Lapáši
 • v roku 2018 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov a majú trvalé bydlisko vo Veľkom Lapáši
 • deti nezamestnaných rodičov, alebo rodičov na materskej dovolenke sa budú prijímať len v prípade voľných miest na doobeda
Prihláška do MŠ a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa tu.
 

Zoznam pomôcok pre deti pri nástupe do MŠ

-pyžamo
-prezuvky (pevná detská obuv – nie šľapky)
-uterák s uškom (podpísať)
-posteľné prádlo (plachta na gumičku, návliečka na vankúš a paplón)
-náhradné veci (tričko, ponožky, spodné prádlo, nohavice) VŠETKY DETI!
-úbor na telesnú výchovu (ponožky, tričko, krátke nohavice) – deti vo veľkej triede –VČIELKY
-hrebeň ( dievčatá a chlapci s dlhšími vlasmi)
-zubná kefka (stredná a veľká trieda)