Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Prijímanie detí:
  • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Potrebné doklady:  
  • prihláška
  • potvrdenie od lekára
V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:
deti, ktoré:
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
  • v šk. r. 2019/2020 dovŕšia 6 rokov (predškoláci)
  • v roku 2019 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov (rodičia musia predložiť potvrdenie o zamestnaní) a majú trvalé bydlisko v Malom Lapáši
  • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zamestnaný rodič a má trvalé bydlisko v Malom Lapáši
  • v roku 2019 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov a majú trvalé bydlisko vo Veľkom Lapáši
  • deti nezamestnaných rodičov, alebo rodičov na materskej dovolenke sa budú prijímať len v prípade voľných miest na doobeda
 

Zoznam pomôcok pre deti pri nástupe do MŠ

-pyžamo
-prezuvky (pevná detská obuv – nie šľapky)
-uterák s uškom (podpísať)
-posteľné prádlo (plachta na gumičku, návliečka na vankúš a paplón)
-náhradné veci (tričko, ponožky, spodné prádlo, nohavice) VŠETKY DETI!
-úbor na telesnú výchovu (ponožky, tričko, krátke nohavice) – deti vo veľkej triede –VČIELKY
-hrebeň ( dievčatá a chlapci s dlhšími vlasmi)
-zubná kefka (stredná a veľká trieda)