Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Kontaktné informácie

Adresa školy:

Materská škola Malý Lapáš
Hlavná ulica 89/1
951 04 Malý Lapáš

Telefón: +421 37 / 7879 819

Mailová adresa: materskaskola@malylapas.sk

Mailová adresa pre rodičov: materskaskolaml@gmail.com

Riaditeľka MŠ:

 • Bc. Zuzana Maťová

Pedagogickí pracovníci

 • Bc. Jarmila Lóňayová
 • Ing. Jana Nagyová
 • Mgr. Nadežda Kovalinková
 • Bc. Zuzana Maťová
 • Bc. Simona Kreškóciová
 • Bernadeta Bajanová

Nepedagogickí pracovníci

 • Janka Kišacová, kuchárka
 • Janka Kňažeková, kuchárka
 • Monika Kytková, kuchárka
 • Martina Pálová, školníčka

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (120 kB)

Združenie rodičov

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš
Občianske združenie
Malý Lapáš 89, 95104
IČO: 37 967 592
 
Tlačivá na 2% z dane (pdf.):
 


 Pravidelné akcie

 • Tvorivé dielne (vyrábanie z jesenných prírodnín)
 • Strašidielkový deň
 • Mikuláš
 • Vianočná akadémia
 • Karneval
 • Akadémia ku dňu matiek
 • MDD
 • Bábkové divadlo v NR
 • Divadlá a iné predstavenia v MŠ
 • Návšteva ZŠ
 • Noc v MŠ pre predškolákov
 • Deň otvorených dverí na Strednej veterinárnej škole
 • Zúčastňovanie sa výtvarných súťaží
 • Celoročný zber papiera
 • Výlety podľa dohody s rodičmi (ZOO, farma Humanita, Bojnice)

 

Naši budúci prváčikovia: tablo (jpg)

TABLO MS ML 2018 2019 5 upravene