Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Kontakt: +421 37 / 7879 819

Mailová adresa: materskaskola@malylapas.sk

Mailová adresa pre rodičov: materskaskolaml@gmail.com

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš
Občianske združenie
Malý Lapáš 89, 95104
IČO: 37 967 592
 
Tlačivá na 2% z dane (pdf.):
 

Riaditeľka MŠ:

 • Bc. Zuzana Maťová

Pedagogickí pracovníci

 • Malá trieda Žabky: Oľga Poláková, Ing. Jana Nagyová
 • Trieda Motýliky: Mgr. Nadežda Kovalinková, Bc. Zuzana Maťová
 • Veľká trieda - Včielky: Bc. Simona Kreškóciová, Bernadeta Bajanová

Nepedagogickí pracovníci

 • Janka Kišacová, kuchárka
 • Andrea Pilková, kuchárka
 • Monika Kytková, kuchárka
 • Janka Kňažeková, školníčka

 Pravidelné akcie

 • Tvorivé dielne (vyrábanie z jesenných prírodnín)
 • Strašidielkový deň
 • Mikuláš
 • Vianočná akadémia
 • Karneval
 • Akadémia ku dňu matiek
 • MDD
 • Bábkové divadlo v NR
 • Divadlá a iné predstavenia v MŠ
 • Návšteva ZŠ
 • Noc v MŠ pre predškolákov
 • Deň otvorených dverí na Strednej veterinárnej škole
 • Zúčastňovanie sa výtvarných súťaží
 • Celoročný zber papiera
 • Výlety podľa dohody s rodičmi (ZOO, farma Humanita, Bojnice)

 

Naši budúci prváčikovia: tablo (jpg, 9,39 MB)

Tablo MS ML