Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Kontakt: +421 37 / 7879 819

Mailová adresa: materskaskola@malylapas.sk

Mailová adresa pre rodičov: materskaskolaml@gmail.com

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš
Občianske združenie
Malý Lapáš 89, 95104
IČO: 37 967 592
 
Tlačivá na 2% z dane (pdf.):
 

Riaditeľka MŠ:

 • Bc. Zuzana Maťová

Pedagogickí pracovníci

 • Malá trieda Žabky: Oľga Poláková, Ing. Jana Nagyová
 • Trieda Motýliky: Mgr. Nadežda Kovalinková, Bc. Zuzana Maťová
 • Veľká trieda - Včielky: Bc. Simona Kreškóciová, Bernadeta Bajanová

Nepedagogickí pracovníci

 • Janka Kišacová, kuchárka
 • Marcela Gažová, kuchárka
 • Janka Kňažeková, kuchárka
 • Zuzana Tóthová - Halásová, školníčka

 Pravidelné akcie

 • Tvorivé dielne (vyrábanie z jesenných prírodnín)
 • Strašidielkový deň
 • Mikuláš
 • Zdobenie medovníkov
 • Vianočná akadémia
 • Karneval
 • Akadémia ku dňu matiek
 • MDD (opekačka, celodenný výlet)

Navštevujeme

 • Bábkové divadlo
 • Dopravné ihrisko
 • Deň otvorených dverí na Strednej veterinárnej škole
 • Výlety podľa dohody s rodičmi (ZOO, farma Humanita, Bojnice)

 

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12