Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Telefónne číslo pre seniorov pre objednávanie potravín: 037 / 7879 895  alebo 0903 601 874

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30. 4. 2020 (pdf, 132 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22. 4. 2020

Zmena úradných hodín klientského centra Okresného úradu v Nitre

Mapa šírenia na Slovensku

Čo robiť... návody a postupy pri Covid-19 (Koronavírus)

Opatrenia Obce Malý Lapáš na zmiernenie následkov vyhlásenej mimoriadnej situácie

Karenténa – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Obmedzenie prevádzky pobočky pošty Veľký Lapáš

Usmernenie obce Malý Lapáš súvisiace so šíriacim sa ochorením COVID-19 - koronavírus (SARS-CoV-2)

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Výzva prednostu okresného úradu Nitra (Opatrenia v súvislosti s koronavírusom)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Všeobecné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom

Kontakty prístupné pre verejnosť:

  • Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682
  • emailový kontakt: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

 

RÚVZ

Odbor/oddelenie epidemiológie

1

Banská Bystrica

0918 659 580

2

Bardejov

0917 121 946

3

Bratislava

0917 426 220

4

Čadca

0903 802 451

5

Dolný Kubín

0905 239 076

6

Dunajská Streda

0904 377 831

7

Galanta

0904 346 064

8

Humenné

0908 868 796

9

Komárno

0948 550 539

10

Košice

0918 389 842

11

Levice

0918 842 969

12

Liptovský Mikuláš

0911 236 988

13

Lučenec

0918 601 924

14

Martin

0911 514 878

15

Michalovce

0903 633 886

16

Nitra

0911 630 162

17

Nové Zámky

0903 464 532

18

Poprad

0911 635 260

19

Považská Bystrica

0911 727 930

20

Prešov

0911 908 823

21

Prievidza

0915 492 003

22

Rimavská Sobota

0918 542 763

23

Rožňava

0902 813 822

24

Senica

0907 169 312

25

Spišská Nová Ves

0911 639 010

26

Stará Ľubovňa

0902 197 145, 0910 440 662

27

Svidník

0911 614 378

28

Topoľčany

0948 118 005

29

Trebišov

0918 680 305

30

Trenčín

0911 989 821

31

Trnava

0905 903 053

32

Veľký Krtíš

0905 285 057

33

Vranov nad  Topľou

0907 958 725

34

Zvolen

0905 475 854

35

Žiar nad Hronom

0911 214 488

36

Žilina

0910 762 243