Obec informuje

Oficiálne stránky obce

Domov

Copyright © Malý Lapáš 2010 -  2014

Obec

Obecný úrad

Samospráva

Zasadnutia

VZN

Rozvoj obce

Projekty

Obec Malý Lapáš

Organizácie

MS SČK

Šport

Sväté Omše

Pridané:

· Zmluva o dielo  -  vypracovanie žiadosti o podporu financovania z environmentálneho fondu

· Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09

——————————————–———————————————————