Obec informuje

Oficiálne stránky obce

Domov

Copyright © Malý Lapáš 2010 -  2015

Obec

Obecný úrad

Samospráva

VZN

Rozvoj obce

Projekty

Obec Malý Lapáš

Organizácie

MS SČK

Šport

Sväté Omše

Pridané:

· Záverečný účet  2014

· Výročná správa 2014

· informácia o zadávaní zákazky

· Výzva - prieskum trhu

· Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015

——————————————–———————————————————